Katarina brandstation

          Tjärhovsgatan 9 

   Södermalm   Stockholm

            Världens äldsta (1876) i samma lokaler och ännu i full drift !


                   (sidan är under utveckling  senast 21 juni 2024)

                Sidan ses bäst på dator,  ännu lite rörig på mobiltelefon.

      Maila gärna om du har några synpunkter eller kompletteringar

                                     till:    info@katarinabrandstation.se

Nu är brandstationen officellt förklarad av Guiness rekordbok som världens äldsta brandstation 1876-2024 = 148 år !

Utryckning med båt, vattendykning med lycklig utgång !

Släck- och räddningsbil 1310  (KHX890).

I tjänst från 2018

Stegbil 1330   (RTG75E).

I tjänst från 9 oktober 2020.

Inköpskostnad  7,3 miljoner.      Modellen som jag bygger har naturligtvis den tidigare stegbilen men med samma beteckning 1330.

Katarina Brandstation (KT) är världens äldsta som ännu är i full drift och på samma adress.


Stationen är inhyst i främst de västra delarna av den gamla Sivertska kasernen (efter bryggmästaren Lorens Sivert.)  Efter hans död 1811 köpte Stockholms stad en del av egendomen och redan 1835 ansvarade där militär personal  för viss brandbevakning.  Men den 1  juli 1876 invigdes Katarina Brandstation och var då huvudbrandstation i Stockholm.

1878 blev istället Johannes brandstation huvudbrandstation och är så än idag.  

Katarinastationen hade 1876  4 hästar till de hästdragna fordonen.  1890 hade antalet utökats till 6 st. 1906 var det 9 st. Hästarna hade i genomsnitt en tjänstgöringstid på åtta år.

1916 blev hela Stockholms brandkår motoriserat och alla hästar såldes.

1906 hade KT  14 brandmän i tjänst dygnet runt.  Tillsammans med den mindre Mariastationen var det  32 brandmän. Man hade stationen som ständig bostad.  Fritt husrum och fri kost.  Och en liten månadsersättning där dock hälften sattes in på ett konto och inte betalades ut förrän man slutade.  Ofta var kontraktstiden 3 år.  Genomströmningen av yrket fram till 1906 var mycket stor. Men från 1906 skedde en stor förändring då den enskilde brandmannen nu fick rätt till ledighet 62 timmar per månad.  Dvs ca 2,5 dygn !


Ännu används begreppet anspänningstid eller det nyare insatstid (att spänna för hästarna och springa ut)  för den tid det tar från larm till den första bilen rullar ut från stationen.

Idag uppgår tiden till max 90 sekunder. Kravet är också att samtliga adresser inom KT:s räddningsområde måste nås inom 10 minuter. Ett krav som ibland kan vara svårt att upprätthålla på grund av t. ex.  trafiksituationer.

Idag har KT 7 brandmän i ständig beredskap.  5 st (varav 1 brandmästare/styrkeledare) i räddningsfordonet 1310 och 2 st (varav 1 brandförman) i stegfordonet 1330. 

13-serien tillhör KT och  10  resp  30  visar fordonstypen.

Eftersom man har ständig jour krävs det 4 grupper brandmän,  dvs   4 x 7 brandmän tillhör Kt.  För att täcka semestrar, sjukdom, utbildning etc krävs det 10 brandmän i varje grupp. Totalt ca 45 brandmän och befäl.


Stationen (liksom Farsta brandstation) svarar även för en MIRG-styrka (Maritime Incident Response Group) tidigare benämnd RITS (RäddningsInsats Till Sjöss)  Vid behov kan brandmännen transporteras med t.ex. helikopter ut till sjöss.


Brandstationen blev också känd genom TV-serien Nile City 1995,  iallafall exteriört då Robert Gustafsson kom körande i en truck.  Och där lyktan på fasaden var en tydlig symbol.

(text  Jan Wirström)

1897

Foto: okänd

Stockholmskällan C 1359

1926  

Bild från Röde Hanens arkiv

Foto:  Frans Andersson

ca 1965

Scania L21  Släckbil (1949-1967)

Scania L23 med Magirusstege 30M (1949-1969)

Volvo Snabbe L42011Z  troligen Soteldsbil (1959-1972)

Bild från Röde Hanens arkiv.

Okänd fotograf 

De gamla bilderna är färglagda av

Lars Mossberg 2020.

Brandtelegrafen Katarina brandstation. I drift ända till 1970-talet. När ett brandskåp på Södermalm larmade så skrevs en remsa ut med en kod som angav adressen. Redan 1876 inköptes en brandtelegrafanläggning från tyska Siemens & Halske och med 58 brandskåp utspridda i staden. 

I hela Stockholm fanns 1955   664 st brandskåp med  ett ledningsnät på  968 km !  

Idag finns inga brandskåp kvar.  

Bakom brandstationen på Katarina Västra Kyrkogata finns         

Röde Hanens brandkårsmuseum.

Ett besök kan rekommenderas.

Endast grupper kan tas emot,  ring  Christer Lundell  073 973 12 09 och boka.

Nu är det dags att bygga en modell av Katarina Brandstation som den såg ut i början av 2020.

Jag har skaffat ritningar från stadsbyggnadskontoret och tagit massor av foton  på plats. Här kommer nu några bilder  från bygget.  Skalan är samma som Katarinahissenmodellen 1:50. Den finns utställd (plan 3) på Stadsmuseum vid Slussen. Se även www.katarinahissen.se.

Några ritningar från Stockholms Stadsbyggnadskontor.